ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η χορωδία του συλλόγου μας είναι μια μικτή χορωδία, τη βάση της διδασκαλίας της αποτελεί η παραδοσιακή και  δημοτική μουσική. 
Στεγάζεται στο χώρο  φίλων θεάτρου Λιβαδειάς στην Δωδεκανήσου 5 και τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη στις 19:00. Με την καθοδήγηση των δασκάλων του συλλόγου μας Κορογιάννος Νικόλαος και Πούλος Γεώργιος  καθώς επίσης και διάφορα μέλη - φίλοι μουσικοί η χορωδία συνεχίζει την πορεία της, στόχος της οποίας είναι η διάσωση και διάδοση της παραδοσιακής δημοτικής μουσικής. 

Σχόλια