Φωτογραφίες από την εκδήλωση Ένας Ελικώνιος Ζωγράφος

Δημοσιεύουμε φωτογραφίες από την εκδήλωση Δήμος Κιούσης  Ένας Ελικώνιος Ζωγράφος που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 2012  στο μουσείο αγροτικής κληρονομιάς στον Ελικώνα (Ζερίκι)


Σχόλια