Πρόβλημα με την ύδρευση του Ελικώνα


Στις 29/8/στείλαμε αυτή την αναφορά προς το δασαρχείο Λιβαδειάς.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΙΚΩΝΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Αριθ. πρωτ 81

Λιβαδειά 29/8/2012

ΠΡΟΣ : ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κοιν. : α) Τμήμα υγιεινής
β) Δήμος ΛεβαδέωνΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 53
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ 32100ΕΝΤΑΥΘΑ
ΤΗΛ 2261024656-6938003262
ΘΕΜΑ : ¨ Μόλυνση πηγών στην ΄΄Παλιομηλιά΄΄


Σας γνωρίζουμε ότι οι πηγές υδροδότησης του οικισμού Ελικώνας, που βρίσκονται στην θέση ΄΄Παλιομηλιά΄΄, έχουν μολυνθεί σε μεγάλο βαθμό και όλη η περιοχή έχει καταντήσει ένας απέραντος σκουπιδότοπος. Η συγκεκριμένη περιοχή χρησιμοποιείται για τον σταυλισμό και την βοσκή, μεγάλων κοπαδιών μεγαλόσωμων ζώων.
Επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων του οικισμού Ελικώνας παρακαλούμε να πάρετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για : α) την απομάκρυνση των κοπαδιών από την παραπάνω θέση β) τον καθαρισμό της περιοχής με ευθύνη και δαπάνες των υπευθύνων και γ) να λάβεται τα μέτρα που εσείς κρίνεται απαραίτητα για αποφυγή κινδύνου μόλυνσης και εξάπλωσης ασθενειών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 5/9/2012


ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 5/9/2012


ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ
Στις 5/9/2012  επισκεφθήκαμε την Παλιομηλιά και συντάξαμε την παρακάτω ανακοίνωση προς την Δευάλ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΙΚΩΝΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Αριθ. πρωτ 83/2012
Λιβαδειά 5/9/2012

ΠΡΟΣ . ΤΗΝ ΔΕΥΑΛΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 53
ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ 32100ΕΝΤΑΥΘΑ
ΤΗΛ 2261024656-6938003262
ΘΕΜΑ. ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ


κ . Διευθυντά.
Σας γνωρίζουμε πως σήμερα 5-9-2012 και ώρα 19,00 μμ. μετά από επίσκεψη μας στις πηγές της Παλιό Μηλιάς διαπιστώσαμε με μεγάλη μας λύπη πως η αντλία στην πλαστική δεξαμενή λειτουργούσε και πως τα νερά της πλαστικής δεξαμενής πέφτουν μέσα στην δεξαμενή που τροφοδοτεί το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού .
Στην τελευταία συνάντηση μας παρουσία και του προέδρου της ΔΕΥΑΛ, μας είχατε διαβεβαιώσει πως τα νερά που πέφτουν στην πλαστική δεξαμενή θα σταματούσαν να την τροφοδοτούν την δεξαμενή που υδρεύεται ο οικισμός γιατί είναι μολυσμένα.
Με μεγάλη μας λύπη διαπιστώσαμε πως τα μολυσμένα νερά, σύμφωνα με τα λεγόμενα σας, πέφτουν στη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού και από εκεί στο δίκτυο ύδρευσης και σε συνέχεια στα σπίτια των κατοίκων .
Μετά από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη ότι τα νερά πλέον που υδρεύουν τον οικισμό είναι μολυσμένα σας καλούμε να λάβεται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μολυσματικών αρρωστιών και για την προστασία των κατοίκων του οικισμού.

Θέμα .Διάθεση στοιχείων

Κοιν.
1Δήμο Λιβαδειάς
Δήμαρχο
2.Τμήμα υγιεινής
3.Τοπικά μέσα ενημέρωσης
3, τοιχοκόλληση για να λάβουν γνώση οι κάτοικοι του οικισμού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 5/9/2012


ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 5/9/2012


ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΝΟΣΣχόλια