Φωτογραφίες από το φεστιβάλ δημοτικού τραγουδιού
Σχόλια