Τι θα γίνει με τα κοπάδια που βόσκουν ανεξέλεγκτα εντός του οικισμού;


Σχόλια