Γενική Συνέλευση

              ΝΕΟ ΣΗΜΑ 2                                                                                               
ΛΙΒΑΔΕΙΑ  22/1/2016

Γενική Συνέλευση

Συλλόγου Ελκωνίων επαρχίας Λιβαδειάς

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Ελκωνίων επαρχίας Λιβαδειάς », καλεί τα μέλη του σε  ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα έναρξης 6:00 μ.μ,
στην αίθουσα θεάτρου  «ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» ,
 οδός Θεσσαλονίκης 2 στο Ζάππειο. για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.
  • Έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής 2015
  • Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού και ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού  2016.
  • Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορούν να συζητηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 1/2 και 1 των ταμειακά εντάξει μελών της.
Στην περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3/2/2016  στην ίδια αίθουσα , την ίδια ώρα (ώρα ενάρξεως 6:00 π.μ.) με τα ίδια θέματα οπότε θα έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών  θα υπάρξει  νέα ανακοίνωση του Δ/κου συμβουλίου συλλόγου.
Τηλέφωνα  επικοινωνίας  6938003262, 6973492983

Για το ΔΣ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                           ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σχόλια