Γενική Συνέλευση και Εκλογές Συλλόγου ΕλικωνίωνΓενική Συνέλευση και Εκλογές Συλλόγου Ελικωνίων Επαρχίας Λιβαδειάς
Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Ελικωνίων επαρχίας Λιβαδειάς » σύμφωνα με το καταστατικό , καλεί τα μέλη του σε Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση, (Άρθρο 15-16-21) που θα πραγματοποιηθεί την 5η Νοεμβρίου 2017,ημέρα Κυριακή και ώρα έναρξης11:00 π.μ,
στην αίθουσα θεάτρου «ΕΡΚΥΝΑ» ,οδός Έρκυνας 2 πίσω από τα ΚΑΠΗ Λιβαδειάς .
για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής
2. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού και ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2018.
4. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορούν να συζητηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού
5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. (άρθρο 21 του καταστατικού )

Υποψηφιότητες δίδονται έως Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 στο κ. Κων/νο Πούλο – κ. Αποστόλου Χρήστο και στα τηλέφωνα 6938003262 - 6973492983. Η παρουσία και η συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου θεωρείται απαραίτητη.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 1/2 και 1 των ταμειακά ενήμερων μελών της.

Στην περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12η Νοεμβρίου 2017 στην ίδια αίθουσα , την ίδια ώρα (ώρα ενάρξεως 11:00 π.μ.) με τα ίδια θέματα οπότε θα έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση του Δ/κου συμβουλίου συλλόγου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 6938003262, 6973492983

Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                               ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σχόλια