Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση

 
ΛΙΒΑΔΕΙΑ  5/11/2017 

Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση του  
Συλλόγου Ελικωνίων επαρχίας Λιβαδειάς 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Ελικωνίων επαρχίας Λιβαδειάς », καλεί τα μέλη του σε  επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 12η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017ημέρα Κυριακή 
 και ώρα έναρξης 11:00 μ, 
στην αίθουσα θεάτρου  «  ΕΡΚΥΝΑ» , 
 οδός Έρκυνας 2 πίσω από τα ΚΑΠΗ Λιβαδειάς, για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. 
  • Έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής 2017  
  • Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού και ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου. 
  • Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού  2017. 
  • Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορούν να συζητηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού. 
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής  Επιτροπής.   
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία με όσο μέλη και αν παρίστανται  
Τηλέφωνα επικοινωνίας  6938003262, 6973492983 

Για το ΔΣ 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                           ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Σχόλια