Αναρτήσεις

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ‏

Η μετονομασία του χωριού